REKRYTERING

På AH Executives tillsätter vi chefer, specialister och andra tjänster där kvalitet och leverans efterfrågas

Kontakta oss

Tele: +46 (0) 733 640 640
Email: info@ahexecutives.se
Östermalmstorg 1
111 42 Stockholm

Rekrytering

AH Executives arbetar med rekrytering både genom Headhunting och Search men även genom Annonserad rekrytering. Varje rekrytering är unik därför anpassar vi processen för att hitta rätt kandidat. Vi arbetar främst med rekrytering av chefer och specialister inom de flesta branscher.

Nedan följer ett exempel på hur en förenklad process kan se ut:

• Analys: kundmöte – behovsprofil – kompetensprofil
• Search/Headhunting: sök och kvalificering
• Intervjuer: djupintervjuer – test/återkoppling – urval/selektering
• Presentation: kandidatpresentation grundurval
• Inledande möten: kandidater möter kund– kunden utser slutkandidater/finalister
• Validering: säkerställande av kandidatkompetens
• Avslutande möten: kunden väljer sin nya medarbetare
• Anställning: slutförhandling – avtal – tidplan
• Avslut uppdrag: återkoppling – dokumentation – avslut
• Uppföljning: kandidater, kunder, garanti

Second opinion

Vi hjälper företag och organisationer som har egna kandidater, där bolaget vill ha validering av erfarna konsulter, för att få ett säkrare uppbyggt beslutsunderlag. Genom intervjuer, tester och utlåtande säkerställer vi att kandidaten har rätt grunder och är lämpad för anställningen. Vid genomförandet av Second opinion utgår vi från ett antal utvalda och anpassade delar av rekryteringsprocessen.

Tester

Vid rekrytering arbetar AH Executives vanligtvis med en person- och motivationsanalys HAS (Hogan Assessment System) eller MPA (Master Person Analys) ett arbetspsykologiskt testverktyg som är uppbyggt kring en Personprofil och en Jobbprofil. Båda dessa är välkända, beprövade testverktyg för urval/rekrytering.

Dessa tester kompletteras vanligen med ett kapacitetstest, såsom tex Matrigma, BasIQ eller Ravens Matriser som ger information om kandidatens generella begåvning. Samtliga testresultat följs upp med en djupintervju för att ytterligare konkretisera kandidatens styrkor och svagheter. Syftet med detta moment är att säkerställa att kandidatens egenskaper och motivation överensstämmer med de krav som ligger till grund för befattningen.

Vid utveckling av samarbete, utbildning, Team Building, individuell utveckling, coachning och karriärcoachning använder vi oss av Master EASI, typologitest. Utifrån vårt grundbeteende kan vi skapa självinsikt och ökad förståelse för andra.

Vid rekrytering av en nyckelperson inom Top Management, kan det hända att vi förordar en slutlig evaluering av psykolog. Här samarbetar vi med ledande psykologer inom arbetspsykologi

AH Executives AB

Specialister inom Interim och Rekrytering

© 2016 AH Executives AB

Östermalmstorg 1
111 42 Stockholm

Stockholmsvägen 33, 6tr
181 33 Lidingö
(Postadress)

0733 640 640
info@ahexecutives.se