AH Executives

Kontakta oss

Tele: +46 (0) 733 640 640
Email: info@ahexecutives.se
Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm

Om oss

AH Executives är en affärsutvecklande partner inom områdena Rekrytering, Interim, Konsult, Organisationsutveckling samt Karriärutveckling.

Utifrån flera års erfarenhet i ledande positioner har vi skapat en unik och framgångsrik modell där våra samlade kompetenser och processer ligger till grund för utvecklande och lyckade samarbeten. Modellen bygger på insikt och förståelse för våra uppdragsgivares verksamheter och branscher samt på kundanpassade processer. Den tillsammans med processerna gör det möjligt att effektivt kvalitetssäkra våra uppdrag och skapa möjligheter för vidareutveckling.

Våra uppdragsgivare finns inom flertalet branscher i Sverige och på den Nordiska marknaden.

För oss är det viktigt att såväl kandidater som uppdragsgivare upplever vårt samarbete som en inspirerande och lärande process. Det är också viktigt för alla berörda att säkra en hög etisk nivå i arbetet. AH Executives arbetar därför enligt yrkesetiska normer, regler och etik i linje med Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter och Föreningen Sveriges Executive Search Konsulters krav och rekommendationer.

Vi som har erfarenhet och insikt

Niklas Almquist

Partner

Civilekonom och beteendevetare med tyngdpunkt på HR funktionens betydelse för personal, chefer och organisationsutveckling. Har arbetat som global HR chef, HR Konsult samt inom olika specialistroller såsom rekrytering och konsult/interim.

Niklas har god erfarenhet från flera olika verksamheter och branscher såsom Finans, Försäkring, Läkemedel, Försäljning och Konsultbolag. Har arbetat med verksamheter i extremt snabb tillväxt som i omställnings- och avvecklingsfaser.

Intresse och erfarenhet av att skapa effektiva organisationer samt modernisering inom traditionellt HR-arbete. Van att arbeta med personlighets- och begåvningstester både i rekryteringssammanhang som inom individ- och grupputvecklingssyfte.

Specialistområde: HR funktionens betydelse för väl fungerande organisationer, dess tillsättande och utveckling av personal och chefer.

niklas.almquist@ahexecutives.se

073-364 06 40

Hans Holmqvist

Partner

Erfaren organisationsutvecklare med drygt 20-år erfarenhet inom Media-, Finans- och IT-branschen. Tidigare VD, affärsutvecklings- och försäljningsdirektör med god kompetens inom bolagsetablering, digitalisering och försäljning.

Marknadsetablering, försäljning och affärsutveckling med TV4, medverkande till bolagsbildande av Telenor Business Solutions, Crayon och Basefarm i Sverige och på den nordiska marknaden. Grundare av Basefarm AB, från affärsplan och etablering till nordens ledande inom ”Managed Services”. Stor kompetens inom Internet, teknik, media, och kommunikation.

Marknadsekonom med grundutbildning inom bank och försäkring. Idrottsbakgrund, professionell fotbollsspelare i 3 länder med landslagsmeriter. Talar flera språk, bl. a Engelska, Tyska och Italienska.

Anlitad som föreläsare inom ledarskap, ”idrotten och näringslivet” och rådgivare inom försäljning och affärsutveckling. Meriterad inom företagsverksamhet och idrott med god erfarenhet av personalfrågor och personlig utveckling.

hans.holmqvist@ahexecutives.se

070-092 94 20

Inez Almquist

Partner

Under tjugo år har jag arbetat med Rekrytering, Search och Konsultverksamhet och är van vid att arbeta med olika tester och urvalsinstrument. Idag arbetar jag mest med Hogans Assessment System och utvalda begåvningstester. Mina Searchområden är i huvudsak Industri, HR, Fastighet och Affärsutveckling. De senaste åren har jag arbetat mycket med internationell search.

Arbetet som searchkonsult har varierats med uppdrag inom Outplacement, där min erfarenhet av näringslivet varit till mycket glädje för mina klienter.

Jag har arbetat i organisationer som Proffice, Connecta, Wise och ID Entity. Jag var tidigt med i arbetet att bygga upp Wise och på ID Entity var jag en av grundarna. I dessa organisationer har jag lärt mig ledarskap, entreprenörskap och affärsutveckling.

Mina utbildningar består av en Civilekonomexamen från Stockholms universitet, Coachutbildning samt kurser inom HR.

inez.almquist@ahexecutives.se

073-708 41 94

AH Executives AB

Specialister inom Rekrytering och Interim

© 2016 AH Executives AB

Tegnérgatan 1
111 40 Stockholm

0733 640 640
info@ahexecutives.se