Säkra rätt kompetens idag och för framtiden

AH Executives tillsätter chefer, specialister och erbjuder organisationsutvecklande tjänster där kvalitet och leverans efterfrågas. 

Ni möts alltid av förstklassiga, effektiva och utvecklande processer i ett nära samarbete med oss.

Rekrytering

AH Executives arbetar med rekrytering både genom Headhunting och Search men även genom Annonserad rekrytering. Varje rekrytering är unik därav behovsanpassar vi processen för att hitta rätt kandidat.

Interim

Våra konsulter stöttar er verksamhet i såväl projekt som i tillväxt och omstruktureringar. Med gedigen erfarenhet av HR, Ekonomi, IT och organisations-/affärsutveckling har vi en stor bredd av affärsutvecklande konsulter.

Advisory

Vi agerar som konsulterande rådgivare och stöd till ledare/chefer och skapar ett forum för såväl personlig som affärs- och organisationsutveckling. Vi arbetar även med situationsanpassad coaching av medarbetare.

Våra tjänster

Headhunting

Internationell rekrytering

Interim HR

Outplacement

Search

Second Opinion

Interim Ekonomi

Karriärutveckling

Annonsrekrytering

Interim Management

Interim IT

Ledarutveckling

”Vi har samarbetat med AH Executives i ett antal rekryteringar de senaste åren. Processen har alltid varit effektiv och med hög kvalitet på leverans. Samarbetet har fungerat klockrent och med en öppen och rak dialog har vi tillsammans hittat rätt kandidater.”

Anna Dahl

HR-chef, Arkitektkopia

Ofta anlitade inom

Bank, Finans, Försäkring

Medicinteknik

Miljötjänster, Miljöteknik

Ekonomi

Juridik, Advokat

Försäljning

HR

Marknadskommunikation

Process- och tillverkningsindustri

Retail, E-handel

IT & IT-säkerhet

Bygg och anläggning

På AH sätter vi alltid ihop bästa tänkbara team av seniora konsulter till varje enskilt rekryterings- och interimsuppdrag. Genom att göra det och dra nytta av all vår samlade erfarenhet och kompetens så kan vi hjälpa våra kunder att nå framgång.

Är ni intresserade av att veta mer om hur vi arbetar och vad som särskiljer oss från andra? 

Frågor och svar

Varför är erfarenhet så viktigt inom rekrytering?
Vi anser att det utifrån anpassade rekryteringsprocesser krävs genuin organisationsförståelse. Med erfarenhet från näringslivet och rekrytering har vi stor förståelse och insikt för våra kunders behov.  Detta gör att vi anser oss kunna attrahera rätt kandidater med snabbare-, säkrare- och med mer kvalificerade bedömningar av såväl kompetens, drivkrafter som personlighet.
Hur kommer det sig att ni ofta får ta er an rekryteringar som är komplexa?
Med vår samlade erfarenhet har vi visat att vi kan identifiera och attrahera kandidater som vanligtvis inte är tillgängliga och som andra inte lyckats med. För att komma i mål med dessa krävs kunskap om såväl personlig-  som verksamhetsutveckling, självklart med bakomliggande engagemang, kreativitet och uthållighet.
Rekryterar ni alla typer av tjänster?
Vi rekryterar inom de flesta områden där vi har erfarenhet och bästa möjligheter att lyckas. Vi rekryterar chefer, specialister och andra tjänster där kvalitet och kompetens efterfrågas. Vi behovsanpassar vårt team till varje uppdrag.
Rekryterar ni till Styrelse och Advisory Board?
AH:s konsulter är samtliga certifierade inom styrelsearbete och har stort och erkänt kontaktnät. I detta arbete krävs högre grad av verksamhets- och branschförståelse. Utifrån en grundläggande analys skapar vi strategier för att attrahera och identifiera de bäst lämpade kandidaterna, självklart beroende på vad som krävs och som ska uppnås i styrelsearbetet.
Arbetar ni med tester i era processer?
Ja, det ser vi som en självklarhet. Vi är certifierade inom ett flertal av de ledande testverktygen, inom kapacitets – och personbedömning. Valet av tester anpassas och används i samtliga processer.
Kan vi anlita AH för en Second Opinion och Assessment?
Ja, vi kompletterar och stöttar ofta kundens interna rekryteringsprocess med kundanpassade upplägg för just detta.
När behövs en interimslösning?
Exempel på tillfällen då behov av interimsstöd kan uppstå:

  • Inför en rekrytering 
  • Som avlastning under tiden en chefs- eller specialistrekrytering pågår 
  • Plötslig personal- och/eller organisationsförändring 
  • Vid anställningsstopp 
  • Längre projekt 
  • Kraftig expansion, fusion eller neddragningar 
  • Hög arbetsbelastning 
  • Sjukskrivning eller föräldraledighet
Inom vilka områden kan ni hjälpa oss med konsult och interimslösning?
AH har ett stort nätverk av konsulter som kan stötta er i kortare konsultprojekt såväl som i interimsuppdrag. Kompetensområden som vi vanligtvis arbetar med är HR, Ekonomi, IT, Försäljning och Management.
Vad särskiljer AH från andra aktörer?
Vi arbetar med stolthet och tar oss an det ansvar och förtroende som vår uppdragsgivare ger oss. Vi får ofta höra att vi uppträder som en del av våra uppdragsgivares verksamhet och med ett stort intresse för kandidaterna och deras personliga utveckling.  Betydelsen av att vara en god representant för kundföretaget samt att kandidaterna känner sig väl mottagna i våra möten. Vi får ofta beröm för vår miljö och att vi har inspirerande och kvalitetssäkrade processer.
Vad innebär AQC - AH:s egen kvalitetssäkring?
Efter avslutad rekrytering överlämnar vi dokumentation som kvalitetssäkrar samtliga moment och processer i våra uppdrag.
Hur ser ert ledarutvecklingsprogram ut?
Det är ett anpassat program som bygger på självinsikt, typologier, framgångsrikt ledarskap och personligt ledarskap.
Varför är AH ofta anlitade vid outplacement, omställningsstöd och utveckling av medarbetare?
Vi är ofta anlitade inom detta område då vi har kvalitetssäkrade metoder och lång erfarenhet inom dessa områden.

AH Executives AB