AH Executives inom kort Avanti Rekrytering & Interim – följ vår resa!

 

AH Executives är ett av Sveriges mest erfarna och verksamhetskunniga search och interimsföretag.

Säkerställ rätt kompetens nu och framöver.

Kontakta oss

Tele: +46 (0) 733 640 640
Email: info@ahexecutives.se
Östermalmstorg 1
111 42 Stockholm

REKRYTERING

AH Executives arbetar med rekrytering både genom Headhunting och Search men även genom Annonserad rekrytering. Varje rekrytering är unik därav behovsanpassar vi processen för att hitta rätt kandidat.

INTERIM

Våra konsulter stöttar er verksamhet i såväl projekt som i tillväxt och omstruktureringar. Med gedigen erfarenhet av HR, Ekonomi, IT och organisations-/affärsutveckling har vi en stor bredd av affärsutvecklande konsulter.

 

AH Executives inom kort Avanti Rekrytering & Interim – följ vår resa!

 

 

AH Executives tillsätter chefer, specialister och erbjuder organisationsutvecklande tjänster där kvalitet och leverans efterfrågas.

Ni möts alltid av förstklassiga, effektiva och utvecklande processer i ett nära samarbete med oss.

Vi sätter alltid ihop bästa tänkbara team av seniora konsulter till varje enskilt rekryterings- och interimsuppdrag. Genom att göra det och dra nytta av all vår samlade erfarenhet och kompetens så kan vi hjälpa våra kunder att nå framgång.

Är ni intresserade av att veta mer om hur vi arbetar och vad som särskiljer oss från andra? Kontakta oss!

 

IT & Teknik

HR & Ekonomi

Management

Affärsutveckling & Försäljning

Ofta anlitade inom

 • Bank, Finans, Försäkring
 • IT & IT-säkerhet
 • Miljötjänster/ Miljöteknik
 • Ekonomi
 • Juridik/Advokat
 • Försäljning
 • HR
 • Marknadskommunikation
 • Process- och tillverkningsindustri
 • Retail, E-handel
 • Medicinteknik
 • Bygg och anläggning

”Vi har samarbetat med AH Executives i ett antal rekryteringar de senaste åren. Processen har alltid varit effektiv och med hög kvalitet på leverans. Samarbetet har fungerat klockrent och med en öppen och rak dialog har vi tillsammans hittat rätt kandidater.”

Anna Dahl

HR-chef, Arkitektkopia AB

”AH Executives har på ett mycket effektivt och professionellt sätt hjälpt oss att lösa våra interimsbehov inom lön där uppdragen har varit av såväl operativ som strategisk karaktär. De har på kort tid och vid flera tillfällen sett till att vi fått hjälp av duktiga och kompetenta konsulter inom ett branschområde som har brist på personal. Jag är verkligen nöjd med vårt samarbete”

Marina Westman

Head of Human Resources, Första AP-fonden

”AH har hjälpt oss på Ragn-Sells under ett intensivt halvår med ett flertal kritiska IT positioner som kommer att lägga grunden för vår framtida digitaliseringsresa. Samarbetet fungerade mycket smidigt oss emellan då AHs konsult hade en mycket bra kunskap om företaget och rollerna. Vi visste att det skulle bli en utmaning att hitta kandidater till dessa tjänster och är nöjda med att ha lyckats fylla positionerna med ett mycket gott resultat.”

Caroline Hübenette

HR-chef, Ragn-Sells AB

”AH Executives hjälpte oss på Nynas under ett hektiskt år med många kritiska vakanser av tekniska specialister och chefer. Samarbetet fungerade mycket smidigt oss emellan då AH Executives hade en mycket bra kunskap om företaget och rollerna. Vi var ibland tvungna att söka kompetensen i Europa och även i övriga delar av världen, vilket inte var något problem för AH Executives. Jag har samarbetat med många konsulter tidigare och var väldigt nöjd med den service och det engagemang som AH Executives hade. Det gjorde att vi kom igenom en tuff situation med mycket gott resultat. Tillsammans skapade vi struktur och ordning i processerna.”

Carina Åkemark

HR Konsult, Nynas AB

Frågor och svar

Varför är erfarenhet så viktigt inom rekrytering?
Vi anser att det utifrån anpassade rekryteringsprocesser krävs genuin organisationsförståelse. Med erfarenhet från näringslivet och rekrytering har vi stor förståelse och insikt för våra kunders behov.  Detta gör att vi anser oss kunna attrahera rätt kandidater med snabbare-, säkrare- och med mer kvalificerade bedömningar av såväl kompetens, drivkrafter som personlighet.
Hur kommer det sig att ni ofta får ta er an rekryteringar som är komplexa?
Med vår samlade erfarenhet har vi visat att vi kan identifiera och attrahera kandidater som vanligtvis inte är tillgängliga och som andra inte lyckats med. För att komma i mål med dessa krävs kunskap om såväl personlig-  som verksamhetsutveckling, självklart med bakomliggande engagemang, kreativitet och uthållighet.
Rekryterar ni alla typer av tjänster?
Vi rekryterar inom de flesta områden där vi har erfarenhet och bästa möjligheter att lyckas. Vi rekryterar chefer, specialister och andra tjänster där kvalitet och kompetens efterfrågas. Vi behovsanpassar vårt team till varje uppdrag.
Rekryterar ni till Styrelse och Advisory Board?
AH:s konsulter är samtliga certifierade inom styrelsearbete och har stort och erkänt kontaktnät. I detta arbete krävs högre grad av verksamhets- och branschförståelse. Utifrån en grundläggande analys skapar vi strategier för att attrahera och identifiera de bäst lämpade kandidaterna, självklart beroende på vad som krävs och som ska uppnås i styrelsearbetet.
Arbetar ni med tester i era processer?
Ja, det ser vi som en självklarhet. Vi är certifierade inom ett flertal av de ledande testverktygen, inom kapacitets – och personbedömning. Valet av tester anpassas och används i samtliga processer.
Kan vi anlita AH för en Second Opinion och Assessment?
Ja, vi kompletterar och stöttar ofta kundens interna rekryteringsprocess med kundanpassade upplägg för just detta.
När behövs en interimslösning?
Exempel på tillfällen då behov av interimsstöd kan uppstå:

 • Inför en rekrytering 
 • Som avlastning under tiden en chefs- eller specialistrekrytering pågår 
 • Plötslig personal- och/eller organisationsförändring 
 • Vid anställningsstopp 
 • Längre projekt 
 • Kraftig expansion, fusion eller neddragningar 
 • Hög arbetsbelastning 
 • Sjukskrivning eller föräldraledighet
Inom vilka områden kan ni hjälpa oss med konsult och interimslösning?
AH har ett stort nätverk av konsulter som kan stötta er i kortare konsultprojekt såväl som i interimsuppdrag. Kompetensområden som vi vanligtvis arbetar med är HR, Ekonomi, IT, Försäljning och Management.
Vad särskiljer AH från andra aktörer?
Vi arbetar med stolthet och tar oss an det ansvar och förtroende som vår uppdragsgivare ger oss. Vi får ofta höra att vi uppträder som en del av våra uppdragsgivares verksamhet och med ett stort intresse för kandidaterna och deras personliga utveckling.  Betydelsen av att vara en god representant för kundföretaget samt att kandidaterna känner sig väl mottagna i våra möten. Vi får ofta beröm för vår miljö och att vi har inspirerande och kvalitetssäkrade processer.
Vad innebär AQC - AH:s egen kvalitetssäkring?
Efter avslutad rekrytering överlämnar vi dokumentation som kvalitetssäkrar samtliga moment och processer i våra uppdrag.
Hur ser ert ledarutvecklingsprogram ut?
Det är ett anpassat program som bygger på självinsikt, typologier, framgångsrikt ledarskap och personligt ledarskap.
Varför är AH ofta anlitade vid outplacement, omställningsstöd och utveckling av medarbetare?
Vi är ofta anlitade inom detta område då vi har kvalitetssäkrade metoder och lång erfarenhet inom dessa områden.

Östermalmstorg 1

Kontakta oss

13 + 7 =

Besök oss

Östermalmstorg 1
111 42 Stockholm

Besök oss (Postadress)

Stockholmsvägen 33, 6tr
181 33 Lidingö

Kontakta oss

+46 (0) 733 640 640
info@ahexecutives.se

AH Executives AB

Specialister inom Interim och Rekrytering

© 2016 AH Executives AB

Östermalmstorg 1
111 42 Stockholm

Stockholmsvägen 33, 6tr
181 33 Lidingö
(Postadress)

0733 640 640
info@ahexecutives.se